Start arrow Organy
Organy

 

Organami Lokalnej Grupy Dzia豉nia "Puszcza Bia這wieska" s:

  • Walne Zgromadzenie Cz這nków
  • Zarz康
  • Rada (organ decyzyjny)
  • Komisja Rewizyjna

 

Kadencja Zarz康u i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. W razie ust徙ienia podczas trwania kadencji cz這nka Zarz康u lub Komisji Rewizyjnej, b康 innej okoliczno軼i powoduj帷ej zmniejszenie ich sk豉du, uchwa喚 o uzupe軟ieniu sk豉du powy窺zych organów podejmie Walne Zebranie Cz這nków. Uchwa造 wszystkich organów LGD „PB” zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów.
 Walne Zebranie Cz這nk闚
Walne Zebranie Cz這nków jest najwy窺z w豉dz LGD "PB". Walne Zebranie Cz這nków mo瞠 by zwo造wane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 
Zarz康
Zarz康 LGD "PB" mo瞠 sk豉da si z od 3 do 5 osób, wybieranych przez Walne Zebranie. Zarz康 konstytuuje si na swoim pierwszym posiedzeniu i wybiera spo鈔ód swoich cz這nków Prezesa. Zarz康 mo瞠 wybra równie Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 
Rada
Rada jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia LGD "Puszcza Bia這wieska", którego gównym zadaniem jest  wybór operacji (projektów), które maj by realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna jest organem powo豉nym do kontroli dzia豉lno軼i statutowej i finansowej LGD „PB”. Komisja Rewizyjna sk豉da si z 3 cz這nków wybieranych przez Walne Zebranie.
 
Biuro
Biuro stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia豉nia "Puszcza Bia這wieska" ma swoj siedzib w Hajnówce przy ulicy Parkowej 3.
 

Wyszukiwarka

Liczba go軼i

ㄠcznie: 494458 go軼i

Wsp馧pracujemy

logo_ksow.gif
europartner_logo.png

Wie軼i RSS


 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj帷a w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAxNIA "PUSZCZA BIAΜWIESKA" wspó貨inansowana jest ze 鈔odków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
baner1.png