Start arrow Ma貫 projekty
Ma貫 projekty


Cele
Cel ma造ch projektów
 
Beneficjenci
Beneficjenci w ramach dzia豉nia
 
Wysoko嗆 pomocy
Wysoko嗆 pomocy dla ma造ch projektów
 
Zasady przyznania pomocy
Zasady przyznania pomocy na ma貫 projekty
 
Kwalifikowane operacje i koszty
Kwalifikowane operacje i koszty dla ma造ch projektów
 
Procedury wyboru projekt闚
Procedury wyboru i oceny operacji oraz procedura odwo豉nia od wyboru operacji.
 
Pomoc de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis.
 
Wniosek o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie operacji w ramach dzia豉nia "Ma貫 projekty" wraz instrukcj wype軟iania wniosku i formularzem informacyjnym przy ubieganiu si o pomoc de minimis.
 
Dokumenty do rozliczenia operacji
Dokumenty wymagane do rozliczenia operacji w ramach dzia豉nia "Ma貫 projekty": wniosek o p豉tno嗆, sprawozdanie z realizacji operacji, ankieta monitoruj帷a.
 

Wyszukiwarka

Liczba go軼i

ㄠcznie: 494462 go軼i

Wsp馧pracujemy

logo_ksow.gif
europartner_logo.png

Wie軼i RSS


 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj帷a w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAxNIA "PUSZCZA BIAΜWIESKA" wspó貨inansowana jest ze 鈔odków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
baner1.png