Start arrow Mikroprzedsiębiorstwa
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


Procedury wyboru projektów
Procedury wyboru i oceny operacji oraz procedura odwołania od wyboru operacji.
 
Wniosek o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie operacji w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" wraz instrukcją wypełniania wniosku oraz innymi wymaganymi dokumentami.
 
Dokumenty do rozliczenia operacji
Dokumenty wymagane do rozliczenia operacji w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw": wniosek o płatność, instrukcja do wniosku o płatność.
 

Wyszukiwarka

Liczba gości

Łącznie: 494444 gości

Współpracujemy

logo_ksow.gif
europartner_logo.png

Wieści RSS


 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PUSZCZA BIAŁOWIESKA" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
baner1.png