Start
Konkurs na Najlepszy Produkt Lokalny Drukuj
09.06.2015.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" zaprasza wszystkich zainteresowanych, amatorów i profesjonalistów, organizacje działające na obszarze LGD, do udziału w Konkursie na Najlepszy Produkt Lokalny na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska". Konkurs odbędzie się 20 czerwca 2015 r. w Białowieży, w trakcie imprezy Jarmark Produktów Lokalnych.

 

Termin zgłoszenia produktów do konkursu mija 17 czerwca 2015 r.

 

Konkurs ma na celu identyfikację oraz promocję oryginalnych produktów lokalnych, niejednokrotnie wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie działania LGD "PB". W ostatnich latach coraz więcej osób postrzega produkty lokalne/regionalne jako atrakcję turystyczną regionu i uświadamia sobie, że nasze wyjątkowe produkty związane z kulturą, tradycją, historią i bogactwem naturalnym, należy w znacznie większym stopniu niż dotychczas promować.

 

Zaprezentowanie bogactwa różnorodności lokalnych tradycji powinno wzbudzić większe zainteresowanie potencjalnych konsumentów i turystów odwiedzających Region Puszczy Białowieskiej naszymi produktami. Szeroka prezentacja produktów lokalnych pozwoli także na utożsamianie ich z obszarem LGD „Puszcza Białowieska, nie będą one anonimowe i mogą stać się wizytówką naszego regionu.

 

Postawione zadania mają osiągnięcie jednego najważniejszego celu: wzrostu atrakcyjności Regionu Puszczy Białowieskiej poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości zbudowanej w oparciu o lokalne produkty.

 

Czym jest produkt lokalny?

 

Produkt lokalny to wyrób lub usługa, związane z konkretnym obszarem geograficznym (kulturowo, historycznie lub poprzez miejsce wytwarzania), i z którym utożsamiają się mieszkańcy regionu. Produkt taki musi charakteryzować się tym, że wytwarzany jest w sposób niemasowy, przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych.

 

Produktem lokalnym mogą być produkty materialne: spożywcze, wyroby rękodzieła, oraz inne wytwory, oraz niematerialne: imprezy kulturowe (często organizowane cyklicznie), warsztaty rękodzieła, usługi turystyczne, agroturystyczne i inne. Definicja produktów lokalnych jest bardzo szeroka i w zasadzie nie koniecznie musi ograniczać się do wyżej wskazanej klasyfikacji.

 

Zasady udziału w Konkursie

 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do osób indywidualnych, amatorów, profesjonalistów, grup formalnych i nieformalnych (np. koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, rady sołeckie) oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania LGD Puszcza Białowieska.

 

2. Do konkursu mogą być zgłoszone produkty spełniające warunki podanej w niniejszym Regulaminie definicji produktu lokalnego.

 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres Organizatora poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszenia wraz z Oświadczeniem do dnia 17 czerwca 2015 r.

 

4. Wzory Karty Zgłoszenia wraz z Oświadczeniem są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia lub w siedzibie Organizatora.

 

5. Do Karty Zgłoszenia Wystawcy można dołączyć:

a) kopie certyfikatów, wyróżnień, nagród itp. otrzymanych w innych konkursach,

b) zdjęcia na CD do ewentualnego wykorzystania do publikacji o produkcie lokalnym.

 

6. Produkty będą oceniane w następujących kategoriach:

a) Produkt żywnościowy

b) Rękodzieło i artystyczna twórczość lokalna

c) Usługa (turystyczna, rekreacyjna, wydarzenie, itp.)

 

7. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jeden produkt w danej kategorii.

 

8. Wystawcy będą mieć możliwość sprzedaży i promocji swoich produktów.

 

9. Organizator zapewnia: powierzchnię do ekspozycji zgłaszanego produktu, tabliczkę informacyjną o Wystawcy i produkcie, identyfikator dla Wystawcy.

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W KONKURSIE

 

REGULAMIN KONKURSU

 


Zmieniony ( 09.06.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wyszukiwarka

Liczba gości

Łącznie: 494445 gości

Współpracujemy

logo_ksow.gif
europartner_logo.png

Wieści RSS


 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PUSZCZA BIAŁOWIESKA" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
baner1.png