Start
Zaproszenie na konsultacje społeczne Drukuj
logo_LGD.gif

 W związku z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" na lata 2015 - 2020 w ramach RLKS serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się

 

22 lipca 2015 roku o godzinie 9:00

w sali konferencyjnej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce przy ul. 11 listopada 24

 

            Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele: organizacji pozarządowych, samorządów gmin i ich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcy, grupy nieformalne  oraz mieszkańcy z obszaru działalności LGD.

            Spotkanie ma charakter informacyjno-diagnostyczny.

 

            Planowany przebieg:

1.      9.00 - Powitanie. Informacje o stanie prac nad strategią.

2.      9.15 - Prezentacja danych z raportu wypracowanego przez Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych wśród liderów oraz beneficjentów korzystających z pomocy i wsparcia LGD.

3.      9.45 - Wnioski i prognozy wynikające z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej  dotyczące gmin wchodzących w skład  LGD .

4.      10.15 - Prezentacja zasobów instytucji i grup, ich aktywności społecznej – wspólna analiza możliwości realizacji projektów w przyszłym okresie finansowania (wykaz organizacji formalnych i nieformalnych działających na obszarze LGD Puszcza Białowieska).

5.      10.30 - Przerwa kawowa.

6.      10.45 - Dyskusja dotycząca prezentowanych informacji oraz celów i kierunków rozwoju LGD Puszcza Białowieska do 2020 roku. Wypracowanie wniosków.

7.      Ok. 11.45 -  Zakończenie, podziękowanie, ustalenie dalszego harmonogramu spotkań konsultacyjnych.

Zmieniony ( 09.07.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wyszukiwarka

Liczba gości

Łącznie: 494449 gości

Współpracujemy

logo_ksow.gif
europartner_logo.png

Wieści RSS


 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PUSZCZA BIAŁOWIESKA" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
baner1.png