Start
Odwołanie Walnego z 20.08.2015 Drukuj
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” odwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które miało odbyć w dniu 20 sierpnia 2015 r. o godzinie 15:00, ze względu na zmianę stanowiska instytucji wdrażającej PROW w odniesieniu do zapisów zawartych w Statucie LGD „PB”  w kontekście wymagań Rozporządzenia MRiRW z dnia 03.06.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.
 
następny artykuł »

Wyszukiwarka

Liczba gości

Łącznie: 494441 gości

Współpracujemy

logo_ksow.gif
europartner_logo.png

Wieści RSS


 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PUSZCZA BIAŁOWIESKA" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
baner1.png