Start arrow Wizja i misja
Wizja, misja i cele strategiczne Drukuj

WIZJA rozwoju obszarów wiejskich regionu Puszczy Bia這wieskiej – centralnej cz窷ci Krainy 真bra – obszaru Lokalnej Grupy Dzia豉nia "Puszcza Bia這wieska”:

 

Obszary wiejskie LGD "PB” niezwykle atrakcyjne turystycznie ze wzgl璠u na unikatowe w skali kraju i UE, skutecznie chronione zasoby 鈔odowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego oraz bardzo dobrze rozwini皻 infrastruktur, s逝膨c zarówno turystom, jak i spo貫czno軼i lokalnej. Zaanga穎wani w proces zrównowa穎nego rozwoju regionu mieszka鎍y, 鈍iadomi swojej roli powierników cennych walorów przyrodniczych i kulturowych, których umiej皻ne zagospodarowanie i ochrona przynosi im godziwe dochody i prowadzi do podniesienia poziomu jako軼i 篡cia.

 

MISJA Lokalnej Grupy Dzia豉nia "Puszcza Bia這wieska”:

D捫enie do zdynamizowania rozwoju spo貫czno-gospodarczego obszarów wiejskich LGD "PB”, przy równoczesnym zachowaniu pe軟i bogactwa zasobów 鈔odowiskowych, czemu s逝篡 b璠zie:

  • aktywizowanie i integracja lokalnej spo貫czno軼i wokó realizacji wspólnie wypracowanych celów ZSROW,
  • systematyczna aktualizacja i doskonalenie wytyczonych kierunków rozwoju regionu
  • inicjowanie/zacie郾ianie wspó逍racy mi璠zy wszystkimi interesariuszami: podmiotami gospodarczymi, samorz康ami, organizacjami pozarz康owymi, mieszka鎍ami regionu.

Cele strategiczne:

  • Utrzymanie wysokiej jako軼i zasobów 鈔odowiska przyrodniczego i kulturowego.
  • Rozwój turystyki wiejskiej.
  • Rozwój rolnictwa przyjaznego 鈔odowisku.
  • Budowa kapita逝 spo貫cznego.

Zmieniony ( 07.07.2009. )
 

Wyszukiwarka

Liczba go軼i

ㄠcznie: 494461 go軼i

Wsp馧pracujemy

logo_ksow.gif
europartner_logo.png

Wie軼i RSS


 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj帷a w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAxNIA "PUSZCZA BIAΜWIESKA" wspó貨inansowana jest ze 鈔odków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
baner1.png