Start arrow Organy arrow Zarząd
Zarząd Drukuj

 

Zarząd LGD "PB" może składać się z od 3 do 5 osób, wybieranych przez Walne Zebranie. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu i wybiera spośród swoich członków Prezesa. Zarząd może wybrać również Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 • Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 • Podejmowanie wszelkich uchwał i decyzji nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz statutowych LGD "PB" niezbędnych dla prawidłowej statutowej działalności LGD "PB".
 • Zarządzanie majątkiem i funduszami LGD "PB".
 • Współdziałanie z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz wszelkimi innymi podmiotami w sprawach dotyczących działalności statutowej.
 • Podejmowanie decyzji o wstąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji o zbieżnym profilu działania lub z nich wystąpieniu.
 • Podejmowanie decyzji o aplikowaniu o środki pomocowe oraz zatwierdzanie wniosków o dotacje.

 

Do kompetencji Prezesa należy kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie LGD "PB" na zewnątrz.

 

Obecny Zarząd został wybrany na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków LGD "PB" w dniu 26 marca 2010 roku. W skład Zarządu wchodzą:

 • Eugeniusz Kowalski – Prezes
 • Marek Chmielewski – Wiceprezes
 • Paulina Monach – Skarbnik
 • Anetta Andrzejuk – Sekretarz
 • Ludmiła Pietruczuk – Członek

 

ikona_pdf.gif
Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska 
Zmieniony ( 24.05.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wyszukiwarka

Liczba gości

Łącznie: 495219 gości

Współpracujemy

logo_ksow.gif
europartner_logo.png

Wieści RSS


 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PUSZCZA BIAŁOWIESKA" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
baner1.png