Start arrow Organy arrow Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna Drukuj

 

Komisja Rewizyjna jest organem powo豉nym do kontroli dzia豉lno軼i statutowej i finansowej LGD "PB". Komisja Rewizyjna sk豉da si z 3 cz這nków wybieranych przez Walne Zebranie. Komisja Rewizyjna na pierwszym spotkaniu konstytuuje si i wybiera spo鈔ód siebie Przewodnicz帷ego. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale篡:

  • Bie膨ce kontrolowanie zgodno軼i dzia豉lno軼i LGD "PB" z przepisami prawa, statutem oraz uchwa豉mi Walnego Zebrania Cz這nków i Zarz康u.
  • Kontrola co najmniej jeden raz w roku ca這kszta速u dzia豉lno軼i LGD "PB".
  • Sk豉danie sprawozda na Walnym Zebraniu Cz這nków wraz z ocen dzia豉lno軼i oraz wnioskami dotycz帷ymi absolutorium dla Zarz康u.
  • Wnioskowanie o zwo豉nie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz這nków w razie stwierdzenia nie wywi您ywania si przez Zarz康 z jego statutowych obowi您ków, a tak瞠 prawo 膨dania zwo豉nia posiedzenia Zarz康u.

Przewodnicz帷y Komisji Rewizyjnej lub upowa積iony przez niego cz這nek Komisji mo瞠 uczestniczy w posiedzeniach Zarz康u LGD "PB" z g這sem doradczym.

 

Obecna Komisja Rewizyjna zosta wybrana sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Cz這nków LGD "PB" w dniu 26 marca 2010 roku. W sk豉d Komisji Rewizyjnej wchodz:

  • Maria Lewsza – Przewodnicz帷a
  • Joanna Bia這wie瞠c – Cz這nek
  • Walentyna Timofiejuk – Cz這nek

 

ikona_pdf.gif
Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia豉nia Puszcza Bia這wieska

 


Zmieniony ( 02.04.2010. )
 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »

Wyszukiwarka

Liczba go軼i

ㄠcznie: 495216 go軼i

Wsp馧pracujemy

logo_ksow.gif
europartner_logo.png

Wie軼i RSS


 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj帷a w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAxNIA "PUSZCZA BIAΜWIESKA" wspó貨inansowana jest ze 鈔odków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
baner1.png